Mebelko.org

Полезни съвети за мебели и обзавеждане

Насоки при избора на климатик

климатик

климатик

Да купите климатик не е толкова просто. Няма как да влезете в магазина и да кажете: Харесва ми ето този! Ако сте технически грамотен човек и сте запознат с материята, то бихте могли да се справите и сам с избора. В противен случай консултацията със специалист е просто задължителна. Ето с каква предварителна информация трябва да разполагате, за да може да се сдобиете с най-доброто за парите си.

Вземете тези фактори под въпрос

Кубатурата на помещението е определяща за търсената мощност – трябва да предвидите 0,6 kW/m3. Има обаче и допълнителни фактори, които също са от особена важност и трябва да вземете предвид. Това са например типа строителство – тухла или панел, изложение на отопляемата стая, изолация на помещението, качествена дограма, етаж.

климатик бял

Какво означават термините сплит система и инверторен климатик?

Широко разпространени са термините сплит система и инверторен климатик. Какво обаче означават те? Сплит система означава, че разполагате с едно външно и едно вътрешно тяло. Съществува и т.н. мултисплит система, при която към едно външно тяло са свързани няколко вътрешни тела. Недостатък при нея е, че ако се повреди външното тяло, всички помещения остават без отопление. При обикновените климатици компресорът се изключва автоматично при достигане на желаната температура, а за повторното си включване изразходва допълнително електроенергия. При инверторните климатици при достигане на зададената температура компресорът превключва в режим, използващ ниска мощност и следващото включване на компресора не изисква шокова консумация на ток. Това ги прави изключително енергоспестяващи.

климатик инверторен

Каква енергийна ефикастност да търся?

С постоянно растящата цена на тока основният показател, който трябва да ви интересува е енергийната ефективност на климатика. Задължително в информацията на етикета към съотвения климатик трябва да са посочени два коефициента – EER (Energy Efficiency Ratio) и COP (Coefficient of Performance). С първият се обозначава ефективността на климатика в режим на охлаждане. Колкото по-висок е той, толкова по-икономичен е уреда. Вторият е коефициент за трансформация при отопление и може да варира в границите между 2,4 и 5. Изразява съотношението между придобита и използвана енергия и следователно колкото е по-висок той, толкова по-икономичен е климатикът. При висок клас климатици е възможно стойността на коефициента да достигне 6-7.

Какво са сезонните коефициенти?

От няколко години насам действат правила на европейския съюз, които задължават производителите да отбелязват върху етикета и така наречените сезонни коефициенти за преобразуване SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) и SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio). Поради факта, че Европа е разделена на три климатични зони – топла, умерена и студена, то потребителите трябва да бъдат информирани за показателите в тяхната конкретна зона. България попада в умерената зона.  Показателите се замерват не в една точка (както при COP и EER), a за целия диапазон от + 16°C до -10°C за умерената зона.  Отношението SCOP/SEER определя енергийния клас, като той може да достигне до максималния A+++.

Какво е ефективна температура?

Друга важна величина, която задължително се отбелязва в етикета е Тdesignh – това е температурата, до която климатикът ще работи ефективно, без да е необходимо използването на допълнителен топлинен източник. Колкото е по-ниска тази температура, толкова е по-ефективен даденият климатик. Производителите и търговците, които предлагат своите продукти на европейския пазар, задължително трябва да представят тези данни на клиентите си, както и информация за условията, при които са получени те. Прилагат се също и прогнозни данни за сезонното потребление на уреда, което е улеснение за потребителя. Така всеки би могъл да пресметне годишния разход на електроенергия на климатика и да прецени възможностите си да поеме тази допълнителна финансова тежест.

климатик бял с тяло

Други показатели и поддръжка

Не на последно място се поставя нивото на шум на уреда. Ако е много високо, то може да окаже негативно влияние върху хората, особено ако става въпрос за спално помещение. Добре е, ако климатика притежава и функция за пречистване на въздуха. За да работи новата ви придобивка ефективно обаче, не забравяйте да полагате необходимите грижи за нея. Почиствайте редовно филтрите от прах и замърсявания, а през определен период от време нека оторизирано лице му прави профилактика. Така ще осигурите на уреда дълъг живот и ефективна работа.