Mebelko.org

Полезни съвети за мебели и обзавеждане

Аспираторът капе – какво се случва?

От аспираторът капе

Защо капе от аспиратора

Никога не е приятно когато се появи проблем в домакинството. Когато обаче той е такъв, че представлява истинска загадка, вече става и много изнервящо. И всичко е просто защото наистина няма отговор на въпроса „Защо?“, а още по-малко и на „Как да реша проблема?“. Отговор на тези въпроси ще дадат специалистите от „Мебели АРЕНА„.

Да хвърлим светлина върху тази мистификация – капещ аспиратор

Ако отворите форумите, ще се натъкнете на десетки участници, които се оплакват от този проблем. От аспираторът им капе течност, която попада в съдовете за готвене. Те се опитват по всякакъв начин да намерят решение, но не се получава. Какво се случва в действителност?

Какво капе всъщност?

Можем да разделим проблема в три основни групи:

 1. Капе вода
 2. Капе мазнина
 3. Капе по време на дъжд

За да възникне която и да е от тези три ситуации, определено има причина. Много е важно да разберете как може да бъде предотвратен такъв проблем. Ако вече е факт, трябва да знаете как да се справите с него.

Аспираторът и неговата роля

Какъвто и да е стилът ви на готвене винаги, когато върху печката има тенджера с храна, от нея се отделят пари и мазнини. Част от тези миниатюрни мазни капки се увличат от водните пари и поемат по тръбата на аспиратора. Всъщност това е и целта – да бъдат изведени от помещението по най-бързия начин, преди да са се превърнали във вода.

Поради тази причина всеки производител прилага инструкция към своя уред. В нея са описани точните диаметри на тръбите, тяхната дължина, препоръчителен наклон за монтаж. Не е без значение и скоростта, на която сте пуснали да работи вашият уред. Дали на котлона къкри малка тенджерка или приготвяте едновременно храна в четири съда не е едно и също. Повече работещи котлони – повече мощност за аспиратора. Това е правило!

От аспиратора капе вода

Нека разгледаме по-подробно механизмът, по който се развива процесът при готвене.

Ролята на вентилатора

Високата скорост на двигателя и съответно на завихрящият парите вентилатор са в основата на бързото извеждане на парата от помещението. Тя не трябва да се задържа в тръбите дълго, защото разликата в температурите ще предизвика конденз. Тогава парата ще се превърне във вода и нищо не би могло да я спре по пътя ѝ надолу.

Кондензирането на водни пари и превръщането им във вода е много бърз процес. Ако си представите колко голяма всъщност е разгънатата площ на отводните тръби, ще осъзнаете какъв потенциал крият те. Нищо чудно от аспиратора не просто да капе, а дори да тече вода.

Аспираторът ви има няколко различни скорости на работа. Съобразявайте ги с мащабите на готвенето, което сте предприели, за да е ефективен уредът ви.

Добрата работа на вентилатора е много важна
Добрата работа на вентилатора е много важна

Филтри

Повечето съвременни аспиратори използват метални решетъчни филтри. Те могат без проблем да се почистват в съдомиялна. Ето защо е препоръчително на всеки две седмици да ги сваляте и да ги измивате в машината. Така ще осигурите на вашия аспиратор максимален работен капацитет.

Работа „пост фактум“

Повечето домакини махат тенджерата от котлона и моментално спират аспиратора. Това е абсолютно погрешна практика. Уредът трябва да продължи да работи минимум десет-петнадесет минути, след като готвенето е приключило. По този начин всеки конденз, образувал се в тръбите, ще може да бъде изведен навън или изсушен.

Аспираторът трябва да продължи да работи и след края на готвенето
Аспираторът трябва да продължи да работи и след края на готвенето

Кога се образува конденз в аспиратора

За да осъзнаете как да се борите с един проблем, важно е да изучите неговата природа.

Физическото явление конденз

Процесът на кондензация зависи от температурната разлика – между горещата пара от готварския плот и студените тръби на аспиратора. Уредът е пригоден да улавя и извежда изпаренията, но не е по силите му да се справи с цялата тази течност. Ето основните причини за образуване на кондензационна влага.

 1. Особено през студените месеци околната температура може да падне значително. Този шок от навлизане на горещи пари в студените отводни тръби е неизбежен.
 2. Използване на аспиратора без предварителна подготвителна работа с цел затопляне. Важно е да се премине през тази стъпка, особено когато става въпрос за индукционно готвене. При него процесът на отделяне на изпарения започва много бързо, без фактически да се създава остатъчна топлина от готвенето.
 3. Неподдържани или неправилно монтирани филтри
 4. Неправилно инсталирани отводни тръби. Неспазването на изискваните диаметри, както и включването на поредица от колена, редукции и удължители по отводния път, със сигурност ще доведат до проблеми с конденза.
 5. Монтаж на аспиратора в прекалена близост до готварския плот.
Винаги спазвайте стандарта за височина при монтаж на аспиратора
Винаги спазвайте стандарта за височина при монтаж на аспиратора

Как да се спасим от конденза

Ще ви препоръчаме няколко основни правила, които трябва да станат закон във вашата кухня.

 1. Винаги включвайте аспираторът на най-слабата степен около 10 мин. преди да започнете да готвите.
 2. Оставете уреда да работи поне 15 мин. след приключване на готвенето.
 3. Почиствайте основно филтрите на всеки две седмици.
 4. Осигурете приток на свеж въздух в помещението.
 5. Регулирайте степента на мощност на аспиратора според натоварването с пара.
 6. При монтаж на отводния път осигурете лек наклон, който ще позволи на водата да се отича навън.
При монтаж осигурете лек наклон, за да изтича конденза навън
При монтаж осигурете лек наклон, за да изтича конденза навън

От аспиратора капе мазнина

Откъдето и да се погледне, проблемът има едно обяснение – задръстени филтри.

Запушените филтри са проблем

Мазнината, натрупана по тях, не позволява на изпаренията да преминават бързо. Така те имат достатъчно време да размекнат втвърдените мазнини. В резултата на това и следствие собствената си тежест, мазните капки падат върху готварския плот. Постарайте се да почистите филтрите добре. Ако са безнадеждно задръстени – сменете ги с нови. Грижете се за редовното им почистване.

Задръстените филтри не поемат изпаренията
Задръстените филтри не поемат изпаренията

Повреден вентилатор

Макар и в по-редки случаи, възможно е проблемът да се крие в повреда на вентилатора. Скъсан ремък, клеясали перки или чуждо тяло може да не му позволяват да работи ефективно. Той не засмуква изпаренията, парата и мазнината се залепват по аспиратора, втечняват се и капят.

Аспираторът капе по време на дъжд

И този проблем има своето логично обяснение.

Каква е причината?

За да капе вода по време на дъжд, явно има проблем с вентилационните тръби или с течащ покрив. Възможно е при дъжд водата да се събира и да се отича към аспиратора, ако има нарушение в покривната система.

И още една възможност

Ако сте използвали отвора на комина, за да включите вашата аспирация в него, много е възможно проблемът да идва от там. При комини, които нямат шапки, се случва при силен дъжд да навлезе вода във вътрешността. Тя се процежда надолу и е много възможно да намери път към вашата отводна система.

И за двата случая трябва да вземете генерални мерки – ремонт на покрива и включване в друг вентилационен отвор.